Гергьовденска промоция 2020

Тянков груп обявява Георгьовденска промоция за заснемане на видео клипове,
за двете телевизии Тянков Фолк и Тянков Ориент Фолк.
За информация се обадете на 0888 59 24 33 и 0884 78 56 51
Период на промоцията до 26-ти април 2020г.