Професионална Гимназия по Транспорт “Гоце Делчев” гр. Пловдив

Професионална Гимназия по Транспорт “Гоце Делчев” гр. Пловдив

Ние ти предлагаме модерно и качествено обучение по дуална система, отговарящо на потребностите на бизнеса от квалифицирани транспортни специалисти по професиите:
“Техник по транспортна техника” и “Техник по ЖП техника”
Какво е дуално обучение?
То дава възможност да се обучаваш по избраната професия в реална работна среда;
В Хl и Хll клас получаваш трудов договор, осигуровки и мотивиращо възнаграждение от предприятието партньор плюс стипендия за успех;
След успешно завършване на обучението в ПГ по транспорт има възможност за преспективна кариера и добро заплащане.
Ние предлагаме следните специалности:
Специалност – “Електрически превозни средства” – Професия – “Техник по транспортна техника”
Специалност – “Спедиция, транспортна и складова логистика” – Професия – “Спедитор – логистик”
Специалност – “Автомобилна мехатроника” – Професия – “Техник по транспортна техника”
Специалност – “Автотранспортна техника” – Професия – “Монтьор на транспортна техника”
Специалност – “Електрообзавеждане на транспортна техника” – Професия “Електромонтьор”

На учениците си гимназията предлага:
Мултимедийно обучение в модерна учебна база;
Безплатно обучение за водачи на МПС кат. “В”;
Участие в училищни, национални и европейски проекти, спортни и професионални състезания;
Различни извънкласни и извънучилищни дейности и клубове по интереси;
Зали за фитнес и тенис на маса;
Отбори завоювали призови места по футбол, хандбал, волейбол, шахмат;
Практики във водещи сервизи в страната и чужбина;
Месечни и еднократни стипендии;
Подаване на документи за участие в приема:
Срок от 03. 07. до 05. 07. 2019 г.
в определените центрове.

За контакти и информация:
ПГ по транспорт “Гоце Делчев”
Гр. Пловдив 4000,
Ул. “Арх. Камен Петков” №1
Тел. 032 63 23 95
Имейл: tt_g_delchev@sbv.bg
Интернет страница: www.pg-transport-plovdiv.com